Ważne informacje

Technikum
programistrzów

Pierwsze Klastrowe Technikum Programistyczne w Polsce!

poznaj zasady rekrutacji

Kształcimy młodych mistrzów programowania

Nowe
Technologie

Innowacyjne
metody nauczania

Pogłębione
wykształcenie
zawodowe

Solidne
wykształcenie
ogólne

Efektywne
działanie

Nacisk na praktyczną naukę programowania w tym:

 • podstawy programowania (główny język: Python)
 • algorytmy i struktury danych w teorii i praktyce
 • bazy danych relacyjne (SQL) i dokumentowe
 • programowanie obiektowe
 • systemy wersjonowania kodu źródłowego (np git)
 • technologie związane z WWW: HTML/JS/CSS/etc
 • technologie mobilne: Android/iOS
 • w ostatniej klasie: wstęp do programowania sztucznej inteligencji

Matematyka i fizyka skupiona wokół zagadnień informatycznych

 • podstawy logiki niezbędne dla programistów
 • analiza matematyczna
 • algebra
 • więcej o prądzie elektrycznym / przetwarzaniu sygnałów (jak działają obwody / mikroprocesory / etc )
 • zagadnienia związane z magnetyzmem (jak działa zapisywanie danych na nośnikach magnetycznych)

Język angielski ukierunkowany na techniczne zagadnienia informatyczne

 • specjalistyczne słownictwo
 • specjalistyczne słownictwo biznesowe
 • nacisk na aktywną komunikację

Kształcenie ogólne na wysokim poziomie oraz dodatkowe przedmioty miękkie w tym:

 • Design Thinking
 • praca grupowa
 • wspólne projekty programistyczne
 • komunikacja interpersonalna
  • nasz absolwent będzie gotowy, aby pójść na studia lub podjąć pracę w firmie programistycznej
  • podczas nauki zdobędzie wiedzę ogólną, specjalistyczne umiejętności zawodowe i nabędzie doświadczenie w różnorodnych działaniach naukowych i społecznych.
  • będzie człowiekiem dojrzałym emocjonalnie i świadomym wyboru, jakiego dokona, a przede wszystkim świetnie odnajdujący się na dynamicznym rynku pracy
   Katarzyna Kaczyńska
   Katarzyna Kaczyńska
   Współtwórca szkoły

   Absolwentka studiów Zarządzanie i Marketing na Politechnice Białostockiej, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor szkół. Zwolenniczka edukacji innowacyjnej opartej na nowoczesnych technologiach. Współtworzyła Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej, gdzie przez dwa lata pełniła funkcję dyrektora.

   Uwielbia eksperymenty edukacyjne i młodzież, którą uczy. Jej pasją jest: tworzenie innowacyjnej szkoły opartej na zasadach demokracji, wykorzystywaniem konstrukcjonizmu podczas uczenia, szkoły, jako miejsca gdzie uczeń lubi przebywać i się rozwijać.

   Wyznaje zasadę, że mądry nauczyciel to osoba, która współdziała z uczniem, uczy się od niego i pozwala mu wpływać na kształt edukacji.

   Paweł Tadejko
   Paweł Tadejko
   Współtwórca szkoły

   Kiedyś programista, potem analityk biznesowy / projektant, aż wreszcie Software Architect. Przez ponad 10 lat pracował przy dużych projektach informatycznych, dla ZETO Białystok, korporacji ComputerLand / Sygnity i kilku innych. Miał szanse zdobywać doświadczenie w projektach tworzonych jako dedykowane rozwiązania dla biznesu, ale także dla administracji, m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Zdrowia, czy Finansów. Jako szef działu Research and Development w jednym z najbardziej docenianych polskich startupów Elastic Cloud Solutions, wspiera budowę globalnej strategii produktu SaaS.

   Jednocześnie pasjami eksperymentował jako Data Scientist, właściwie zanim to się stało modne. W roku 2009 obronił doktorat z analizy i klasyfikacji arytmii w sygnale EKG z wykorzystaniem narzędzi machine learning. Niezmiennie związany z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej. Jako kierownik studiów podyplomowych stara się udowodnić, że kierunki studiów mogą być jak najbardziej rynkowe, a kiedy tworzone z partnerami branży IT / nowych technologii, także praktyczne. Regionalny ambasador Startup Poland oraz członek Rady Programowej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na Politechnice Białostockiej.

   Współzałożyciel grupy a później stowarzyszenia Magia Podlasia. Jego pasją jest fotografia.

   Karol Przybyszewski
   Karol Przybyszewski
   Współtwórca szkoły

   Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, doświadczony programista i menadżer z branży IT. Obecnie prowadzi firmę zajmującą się przetwarzaniem obrazów przy użyciu technik sztucznej inteligencji i jest doktorantem na Wydziale Informatyki. Ojciec dwóch synów których również zaraził pasją programowania i wspólnie z nimi odrabia prace domowe z informatyki !

   W latach 2006 2011, razem z rodziną mieszkał i pracował jako programista w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski założył i prowadził oddział międzynarodowej firmy programistycznej zajmującej się tworzeniem aplikacji mobilnych.

   W Technikum sprawuje pieczę nad aktualizowaniem programu nauczania programowania i dopasowania go do potrzeb rynku pracy. Uważa że wiedza o podstawach programowania będzie w przyszłości powszechna i oczekiwana również w innych zawodach.

   Jarek Antychowicz
   Jarek Antychowicz
   Współtwórca szkoły

   Od 2004 roku CEO Infinity Group - wywodzącej się z Białegostoku i jednej z najlepszych w Polsce firmy, świadczącej szeroko rozumiane usługi w obszarze Digital Transformation. Działając na pograniczu IT i marketingu, Infinity Group realizuje projekty z obszaru zaawansowanych rozwiązań technologicznych, wspierających komunikację z użytkownikami. Międzynarodowy zasięg działania Infinity Group pomaga w zbieraniu najlepszych praktyk i światowych standardów w dziedzinie IT i prowadzonych projektów transformacji cyfrowej. Sukcesywnie poszerzane obszary współpracy, wkraczanie na kolejne rynki w Europie i poza nią oparte są o głęboką wiedzę i doświadczenie specjalistów z Białegostoku.

   Jarek Antychowicz jest inicjatorem reaktywacji Klastra InfoTech. Zaangażowany społecznie w wiele lokalnych inicjatyw. Jeden z głównych zwolenników zmiany wizerunku i postrzegania Podlasia na tle Polski i Europy. Wspiera rozwój młodych ludzi w różnych obszarach. Infinity Group angażuje się w wiele lokalnych inicjatyw edukacyjnych, m.in. współtworzy Studia Podyplomowe na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej na kierunkach Front-End, Marketing Internetowy oraz UX Design.

   Chcesz dołączyć do kadry pedagogów? Zapraszamy do współpracy

   • sprzyjające środowisko do pracy i rozwoju zawodowego
   • możliwość realizowania własnych pomysłów i realnego wpływania na kształt Technikum
   • dostęp do najbardziej aktualnego know-how
   • nowoczesne wyposażenie ułatwiające pracę
   • możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji
   • możliwość realizacji ciekawych projektów na styku edukacji i IT

   Masz pytania?

   napisz do nas

   Ważne informacje

   Wpłat czesnego należy dokonywać na poniższy numer konta:

   Nazwa rachunku: mBiznes - Czesne
   Numer rachunku: 32 1140 2004 0000 3402 7852 0541


   W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia z dopiskiem "czesne"

   Kadra

   Katarzyna Kaczyńska
   dyrektor, podstawy przedsiębiorczości

   Karol Przybyszewski
   wicedyrektor ds. nauki programowania

   Adam Kamiński
   wicedyrektor ds. rozwoju

   Marek Bagiński
   przedmioty zawodowe, informatyka

   Monika Borodzicz
   język rosyjski

   Andrzej Chmielewski
   przedmioty zawodowe

   Jacek Cichosz
   przedmioty zawodowe

   Marta Cichosz
   język angielski zawodowy

   Aleksander Ciwoniuk
   edukacja dla bezpieczeństwa

   Wioletta Czyżewska
   język angielski

   Patrycja Gołaszewska
   wiedza o kulturze

   Tomasz Grześ
   przedmioty zawodowe

   Iwona Jarocka
   język angielski

   Sylwia Kostrowska
   geografia

   Dominika Kraśnicka
   filozofia, etyka

   Grzegorz Nowik
   fizyka

   Katarzyna Polak
   język polski

   Marcin Skoczylas
   przedmioty zawodowe

   Zuzanna Sztabińska
   matematyka

   Maciej Szymkowski
   przedmioty zawodowe

   Łukasz Truskolawski
   wychowanie fizyczne

   Monika Ustymiuk
   wychowanie fizyczne

   Tomasz Włodarczyk
   biologia

   Sylwia Żylińska-Awruk
   podstawy programowania

   Natalia Kotowska
   sekretarz szkoły

   Justyna Nowacka
   kierownik biura

   Technikum Programistyczne InfoTech jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju.
   Szkoła jest instytucją niedochodową.
   Wszystkie przychody szkoły są przeznaczane na edukację w ramach Technikum.

   Zasady rekrutacji

   • Przesłanie formularza internetowego Wypełnij
   • Spotkanie - rozmowa kwalifikacyjna z dyrekcją szkoły
   1. Podstawą przyjęcia do naszej szkoły jest rozmowa kwalifikacyjna odbyta z dyrekcją szkoły. Rozmowa jest przeprowadzana w obecności wszystkich zainteresowanych tj. Rodziców/Rodzica, Kandydata oraz Dyrektora. Podczas rozmowy ustalamy m.in. potrzeby edukacyjne Ucznia oraz zasady współpracy w Technikum Programistycznym „Info Tech” w Białymstoku.
   2. Rozmowy rekrutacyjne będą przeprowadzane od drugiej połowy marca 2019 r., do zapełnienia limitu miejsc w szkole.
   3. Termin rozmowy rekrutacyjnej uzgadniamy indywidualnie, kontaktując się z Państwem telefonicznie, zgodnie z kolejnością zgłoszeń przesłanych za pomocą formularza on-line. Na rozmowę można się umówić dzwoniąc pod numer telefonu 575 388 212.
   4. Wymagane dokumenty w momencie przyjmowania Ucznia do szkoły:
    1. Dwa zdjęcia.
    2. Skrócony odpis aktu urodzenia.
    3. Karta zdrowia.
    4. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego).
    5. Wyniki egzaminu gimnazjalisty/ sprawdzianu ośmioklasisty (po otrzymaniu wyników z egzaminów).
    6. Opinia wychowawcy i oceny uzyskane na I semestr, jeśli przyjęcie do szkoły następuje przed zakończeniem roku szkolnego.
    7. Opinia o dysfunkcjach rozwojowych tj. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia (jeśli uczeń taką posiada).
    8. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli uczeń takie posiada).
    9. Podpisanie umowy o naukę.

   Rekrutacja jest otwarta. Istotna jest kolejność zgłoszeń, niezależnie od egzaminów i harmonogramu szkół publicznych.

   • 1500 zł

    opłata wpisowego
   • 410 zł

    miesięczne czesne i opłata za laptop płatne przez cały rok


   Opłatę wpisowego i czesnego należy wnieść na konto:

   Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju: 32 1140 2004 0000 3402 7852 0541 Mbank s.a.

   W tytule imię i nazwisko kandydata/ucznia z dopiskiem wpisowe/czesne-miesiąc.

   Masz pytania ws. rekrutacji?

   napisz do nas

   Co nowego?

   Wspierają nas liderzy branży IT

   Zapewniamy naukę od praktyków i specjalistów z branży IT - uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności poszukiwane przez pracodawców, odbywają praktyki w trakcie nauki i realizują wyzwania programistyczne podczas zajęć.

   „Technikum Programistyczne to inicjatywa powołana przez białostocki Klaster Technologiczny InfoTech oraz firmy w nim zrzeszone. Dużą staranność przykładamy do tego, aby już na wczesnym etapie edukacji młodzież mogła posiąść innowacyjną wiedzę w zakresie IT. Branża nowoczesnych technologii rozwija się w zaskakującym tempie i dlatego też chcemy, aby młodzież miała dostęp do wiedzy z najwyższej półki”

   Urszula Wnuszyńska

   PSC Regional Manager
   Transition Technologies PSC Sp. z o.o.

   „Dużą bolączką na każdym etapie edukacji jest zdecydowana przewaga teorii nad praktyką. W Technikum Programistycznym postaramy się to zmienić, zapewniając zajęcia z ekspertami IT oraz przedsiębiorcami, którzy już na tym etapie edukacji wprowadzą uczniów w tajniki IT, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i praktyce”

   Sebastian Suma

   CEO Sempai

   "XXI wiek to niezaprzeczalnie czas nowych technologii. Jako Instapage Poland zauważamy coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów branży IT. Tym bardziej cieszy nas, gdy jako członek białostockiego Klastra Technologicznego InfoTech możemy wspierać lokalne inicjatywy rozwijające społeczność programistyczną. Technikum Programistyczne Info Tech, tworzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną jest najlepszym wyborem dla młodych i ambitnych osób, które chcą świadomie kreować swoją przyszłość w świecie IT."

   Krzysztof Majewski

   Senior Director Of Engineering at Instapage Sp. z o.o.

   "Wiele mówi się o edukacji w kontekście potrzeb i trendów panujących na rynku pracy. Od kilku lat branża IT rozwija się tak dynamicznie, że firmy ciągle poszukują nowych pracowników, a dokładniej – programistów. Programista to aktualnie jeden z najlepiej opłacanych zawodów na rynku pracy, dlatego wybór technikum programistycznego, jako szkoły średniej jest gwarancją zdobycia zawodu i dobrego wykształcenia ogólnego, otwierającego drogę do kariery w branży IT."

   Grzegorz Perkowski

   CTO Infinity Group Sp. z o.o.

   "Jako specjaliści IT jesteśmy przekonani, że na każdym etapie edukacji powinno się uczyć młodych ludzi logiki, planowania i rozwiązywania problemów. Wszystkiego tego, co można nazwać w skrócie "myśleniem programistycznym", choć tych samych umiejętności wymaga wiele innych dziedzin. Niezależnie od tego, jaką ścieżkę kariery wybiorą absolwenci Technikum Programistycznego, kompetencje i nawyki wyniesione z tej szkoły wspomogą z pewnością ich rozwój i przyszły zawodowy sukces."

   Dariusz Daniluk

   CEO Intratel Sp. z o.o.

   Działasz w branży IT i chciałbyś współtworzyć Technikum? Zapraszamy do współpracy

   napisz do nas

   Najczęściej zadawane pytania

   • Czy Technikum jest szkołą uczącą zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej?
    • Tak, nasza szkoła realizuje podstawę programową wydaną przez MEN. Szkoła ma takie same uprawnienia, jak każda szkoła publiczna.
   • Czy szkoła przygotowuje do matury?
    • Tak. Technikum Programistyczne InfoTech, oprócz zawodu programisty, daje absolwentowi możliwość przystąpienia do matury i zdania jej na jak najwyższym poziomie.
    • Technikum kładzie szczególny nacisk na przygotowania do egzaminów maturalnych, aby nasi absolwenci mogli kontynuować rozwój zawodowy na studiach.
   • Kto będzie uczył w Technikum?
    • Kadra ucząca przedmiotów ogólnych składa się z grona profesjonalistów, doświadczonych nauczycieli, uczących w innych szkołach średnich w Białymstoku.
    • Przedmioty zawodowe będą nauczane przez kadrę zawodowców - praktyków, zatrudnionych w firmach programistycznych.
   • Gdzie będzie mieściła się szkoła?
    • Siedzibą szkoły będzie budynek Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40.
   • Co trzeba zrobić, żeby dostać się do szkoły?
    • Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie szkoły; na podstawie danych w nim zawartych. Po 4 marca oddzwonimy do Państwa w celu umówienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
   • Czy jest możliwa tak sytuacja, że szkoła się zamknie po miesiącu?
    • Szkoła ma zapewnioną ciągłość pracy dzięki współpracy z firmami partnerskimi oraz subwencji oświatowej wpłacanej szkole przez Miasto Białystok i czesnemu wpłacanemu przez rodziców.
    • Szkołą kieruje zespół menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w szkołach niepublicznych oraz wielu znanych firmach.
    • Partnerem Technikum jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania która udostępnia swoje pomieszczenia i wspiera naszą szkołę.
   • Jaka jest wysokość czesnego w szkole?
    • Czesne wynosi aktualnie 350 zł płatne miesięcznie, przez 12 miesięcy.

   Wspierają nas

   Masz pytania? Chętnie odpowiemy

   napisz do nas
   kontakt@infotech.edu.pl
   lub zadzwoń
   + 48 510 289 122
   + 48 510 289 120